Mirësevini në Aplikacionin e Insi-it.

Ne kemi ekspertizën, njohuritë, përvojën dhe bazën e të dhënave digjitale që na mundëson të kryejmë hulumtime cilësore mbi mundësitë e investimeve në Republikën e Kosovës që do të ishin të dobishme për të gjithë ata që janë të interesuar të investojnë në Kosovë dhe rajon.

Zgjidh PZHK-në për Komunën:

Textual Image

Konsultime

Publike

Klikoni butonin për të parë më shumë informata rreth pjesës tekstuale mbi planin zhvillimor për komunën e lartpërzgjedhur

Questionnaire

Pjesa

Finale

Klikoni butonin për të hulumtuar për Pjesën Finale të Planit Zhvillimor të Komunës së lartpërzgjedhur

donePNG

390+

Plane Zhvillimore

donePNG

20+

Komuna

donePNG

50+

Partner

INSI logo

Ne ofrojmë shumë funksione që ju mund ti përdorni:

  • Dokumente të planifikimit hapësinor
  • Harta
  • Studime mjedisore
  • Studime transporti
  • Studimet e fizibilitetit ekonomik të politikave të ndryshme
  • Studime demografike dhe strehimore
  • Hulumtime të tjera të ngjashme

Partnerët tanë

Gjatë dymbëdhjetë viteve të fundit, INSI ka ofruar shërbime profesionale për organizatat ndërkombëtare, si: Zyra e BE-së në Kosovë, NIRAS, LOGOS HELVETAS, SIDA, GIZ dhe OSBE. Përveç organizatave ndërkombëtare, INSI ka ofruar shërbime profesionale edhe për institucionet vendore, si Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Komunat e Vitisë, Prishtinës, Prizrenit, Gjilanit, Ferizajt, Gjakovës, Rahovecit. , Klinë, Fushë Kosovë, Shtime, Obiliq, Suharekë, Lipjan, Kamenicë, Shtërpcë, Mitrovicë Jugore, Podujevë, Kaçanik, Novobërdë, Kllokot dhe Ranillug.

Contact Us
Call: +38344999007
Monday-Friday (9am-5pm)
Web: www.insi-ks.com
Location: Qendra tregtare, Hyzri Talla Prishtinë
Night
Homeinsi logo

Kontaktoni me INSI ✅

Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar! Nëse keni ndonjë pyetje, shqetësim ose koment, mos ngurroni të na kontaktoni. Na kontaktoni dhe ne do t'ju përgjigjiemi sa më shpejt të jetë e mundur. Faleminderit për kontaktin!

Mesazhi juaj përgjegjësia jonë!

insi logo

Instituti i Shkencës dhe i Teknologjisë "INSI" SH.P.K.

©2024 - INSI - Privacy Policy - Terms of Service

INFORMACION
Qendra tregtare, Hyzri Talla, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Telefoni: +38344999007
Orari Punës: 9am-5pm